لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
ناپولی
3
لا اسپزیا
1
فیورنتینا
1
کیه وو
0
یوونتوس
3
آتالانتا
2
آث میلان
2
تورینو
1
یک چهارم نهایی
ناپولی
1
فیورنتینا
0
یوونتوس
2
آث میلان
1
نیمه نهایی
یوونتوس
3
ناپولی
1
نهایی
یوونتوس
2
لاتزیو
0
نیمه نهایی
لاتزیو
2
آاس رم
0
یک چهارم نهایی
اینتر
1
لاتزیو
2
آاس رم
2
چزنا
1
یک هشتم نهایی
اینتر
3
بولونیا
2
لاتزیو
4
جنوا
2
آاس رم
4
سامپدوریا
0
ساسولو
1
چزنا
2

گلزنان برتر

4 پائولو دیبالا یوونتوس
3 سرگئی میلینکوویچ ساویچ لاتزیو
چیرو ایموبیله لاتزیو
گونزالو ایگواین یوونتوس
2 صلاح آاس رم
خوزه کایخون ناپولی
میرالم پیانیچ یوونتوس
1 لورنزو پلگرینی آاس رم
فرانچسکو توتی آاس رم
استفان الشعراوی آاس رم

مسابقات

1395/10/21
ناپولیناپولی 3 1 لا اسپزیا لا اسپزیا
1395/10/22
فیورنتینافیورنتینا 1 0 کیه وو کیه وو
یوونتوسیوونتوس 3 2 آتالانتا آتالانتا
1395/10/23
آث میلانآث میلان 2 1 تورینو تورینو
1395/10/28
اینتراینتر 3 2 بولونیا بولونیا
1395/10/29
ساسولوساسولو 1 2 چزنا چزنا
لاتزیولاتزیو 4 2 جنوا جنوا
1395/10/30
آاس رمآاس رم 4 0 سامپدوریا سامپدوریا
1395/11/05
ناپولیناپولی 1 0 فیورنتینا فیورنتینا
1395/11/06
یوونتوسیوونتوس 2 1 آث میلان آث میلان
1395/11/12
اینتراینتر 1 2 لاتزیو لاتزیو
1395/11/13
آاس رمآاس رم 2 1 چزنا چزنا
1395/12/10
یوونتوسیوونتوس 3 1 ناپولی ناپولی
1395/12/11
لاتزیولاتزیو 2 0 آاس رم آاس رم
1396/01/15
آاس رمآاس رم 3 2 لاتزیو لاتزیو
1396/01/16
ناپولیناپولی 3 2 یوونتوس یوونتوس
1396/02/27
یوونتوسیوونتوس 2 0 لاتزیو لاتزیو