لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
ناپولی
3
لا اسپزیا
1
فیورنتینا
1
کیه وو
0
یوونتوس
3
آتالانتا
2
آث میلان
2
تورینو
1
یک چهارم نهایی
ناپولی
1
فیورنتینا
0
یوونتوس
2
آث میلان
1
نیمه نهایی
یوونتوس
3
ناپولی
1
نهایی
یوونتوس
2
لاتزیو
0
نیمه نهایی
لاتزیو
2
آاس رم
0
یک چهارم نهایی
اینترمیلان
1
لاتزیو
2
آاس رم
2
چزنا
1
یک هشتم نهایی
اینترمیلان
3
بولونیا
2
لاتزیو
4
جنوا
2
آاس رم
4
سامپدوریا
0
ساسولو
1
چزنا
2

گلزنان برتر

4 پائولو دیبالا یوونتوس
3 چیرو ایموبیله لاتزیو
سرگئی میلینکوویچ ساویچ لاتزیو
گونزالو ایگواین یوونتوس
2 صلاح آاس رم
خوزه کایخون ناپولی
میرالم پیانیچ یوونتوس
1 استفان الشعراوی آاس رم
لورنزو پلگرینی آاس رم
ادین ژکو آاس رم

مسابقات

1395/10/21
ناپولی 3 1 لا اسپزیا
1395/10/22
فیورنتینا 1 0 کیه وو
یوونتوس 3 2 آتالانتا
1395/10/23
آث میلان 2 1 تورینو
1395/10/28
اینترمیلان 3 2 بولونیا
1395/10/29
ساسولو 1 2 چزنا
لاتزیو 4 2 جنوا
1395/10/30
آاس رم 4 0 سامپدوریا
1395/11/05
ناپولی 1 0 فیورنتینا
1395/11/06
یوونتوس 2 1 آث میلان
1395/11/12
اینترمیلان 1 2 لاتزیو
1395/11/13
آاس رم 2 1 چزنا
1395/12/10
یوونتوس 3 1 ناپولی
1395/12/11
لاتزیو 2 0 آاس رم
1396/01/15
آاس رم 3 2 لاتزیو
1396/01/16
ناپولی 3 2 یوونتوس
1396/02/27
یوونتوس 2 0 لاتزیو