لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک چهارم نهایی
گرانوبل
0
مارسی
1
سوشو
3
نانت
2
نیمه نهایی
سوشو
0
مارسی
1
نهایی
مارسی
2
پاری سن ژرمن
4
نیمه نهایی
لوریان
0
پاری سن ژرمن
1
یک چهارم نهایی
سنت اتین
1
پاری سن ژرمن
3
لوریان
3
گازیلیک آژاکسیو
0

گلزنان برتر

6 زلاتان ابراهیموویچ منچستریونایتد
3 ادینسون كاوانی پاری سن ژرمن
خالد بوتائب گازیلیک آژاکسیو
2 انزو کریولی آنژه
فلوریان تاوین مارسی
یوهان عادل نانت
1 لورن کوشیلنی آرسنال
بیلی کتکئو فوم فون آنژه
مورگان کامین اویان
داوید ویا بارسلونا

مسابقات

1394/10/14
نیس 2 2 رن
1394/10/29
گازیلیک آژاکسیو 3 0 گنگام
آنژه 1 2 بوردو
باستیا 1 1 سوشو
پاری سن ژرمن 2 1 تولوز
1394/10/30
اویان 1 3 موناکو
بولونی 1 1 لوریان
مارسی 2 0 مون پلیه
1394/11/20
سوشو 2 1 موناکو
1394/11/21
بوردو 3 4 نانت
تروا 1 2 سنت اتین
پاری سن ژرمن 3 0 لیون
1394/12/12
لوریان 3 0 گازیلیک آژاکسیو
سوشو 3 2 نانت
سنت اتین 1 3 پاری سن ژرمن
1394/12/13
گرانوبل 0 1 مارسی
1395/01/31
لوریان 0 1 پاری سن ژرمن
1395/02/01
سوشو 0 1 مارسی
1395/03/01
مارسی 2 4 پاری سن ژرمن