لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

گلزنان برتر

4 لابورد بوردو
ادینسون كاوانی پاری سن ژرمن
3 کیلیان ام باپه پاری سن ژرمن
آنخل دی ماریا پاری سن ژرمن
2 تیاگو سیلوا پاری سن ژرمن
لوکاس مورا پاری سن ژرمن
سولان پریوات گنگام
بوچیلا موناکو
امیلانو سالا نانت
پویول نانسی

مسابقات

1395/06/02
سوشو 2 0 برس
1395/08/05
کلرمونت 1 2 مارسی
باستیا 1 1 گنگام
تولوز 1 0 اوسر
دیژون 1 1 سوشو
نانسی 4 2 کان
رن 3 2 لوریان
1395/09/23
نانت 3 1 مون پلیه
سوشو 1 1 مارسی
1395/09/24
بوردو 3 2 نیس
لیون 2 2 گنگام
پاری سن ژرمن 3 1 لیل
موناکو 7 0 رن
متز 1 1 تولوز
سنت اتین 0 1 نانسی
1395/10/21
نانت 0 2 نانسی
سوشو 1 1 موناکو
1395/10/22
بوردو 3 2 گنگام
پاری سن ژرمن 2 0 متز
1395/11/05
بوردو 1 4 پاری سن ژرمن
1395/11/06
موناکو 1 0 نانسی
1396/01/12
موناکو 1 4 پاری سن ژرمن