سپاهان 1 استقلال
5 'آندره مارتينز
45 ' استفانو مائوري
53 'Adrien
www.varzesh3.com