سپاهان 1 فولاد
28 ' Ismael Blanco
51 ' Paolo Goltz
www.varzesh3.com