بازی صنعت نفت آبادان - پدیده

لیگ آزادگان گروه الف

صنعت نفت آبادان

0 1

پدیده

15:15 1392/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1395/11/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

3
3

پدیده

17:00
1395/06/31
لیگ آزادگان گروه الف

صنعت نفت آبادان

1
2

پدیده

14:00
1392/09/14
ليگ برتر ليگ برتر

پدیده

0
2

صنعت نفت آبادان

16:00
1390/12/27