بازی سایپا - تراکتورسازی

جام حذفی ایران يک هشتم نهايي

سایپا

0(1) (3)0

تراکتورسازی

14:30 1393/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی سایپا و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

2
1

تراکتورسازی

14:30
1396/10/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

2
0

سایپا

20:15
1396/05/31
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
0

تراکتورسازی

15:15
1395/12/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
0

سایپا

17:00
1395/07/24
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

1
0

سایپا

17:30
1395/01/12