بازی استرالیا - تایلند

مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

2 1

تایلند

15:00 1390/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استرالیا و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1
2

استرالیا

14:30
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

تایلند

15:30
1395/08/25
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

1
0

تایلند

20:00
1390/08/24