بازی عربستان - استرالیا

مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

1 3

استرالیا

20:30 1390/06/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی عربستان و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

عربستان

21:15
1395/07/15
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

2
4

استرالیا

20:00
1390/12/10