لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی استرالیا - عراق

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2 0

عراق

15:00 1395/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
3
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
15
8
کرنر
3
15
خطا
10
1
آفساید
3
13
ضربه آزاد
16
18
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
2
30
پرتاب دستی
32
5
کرنر
1
8
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
17

بازی های رودرروی استرالیا و عراق

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

1
1

عراق

16:30
1396/01/03
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

عراق

0
1

استرالیا

14:00
1392/03/28
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

استرالیا

2
1

عراق

17:45
1391/07/25

ویدیوهای بازی استرالیا و عراق