بازی عربستان - تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

1 0

تایلند

22:00 1395/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
1
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
10
10
کرنر
4
7
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
29
6
کرنر
2
6
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی عربستان و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

3
0

تایلند

16:30
1396/01/03
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

تایلند

1
1

عربستان

20:00
1394/10/23
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

0
3

عربستان

20:00
1390/08/20
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

0
0

تایلند

18:00
1390/07/19