بازی تایلند - ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0 2

ژاپن

16:45 1395/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
7
ضربه آزاد
5
0
موقعیت گل
8
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
7
12
پرتاب دستی
11
2
کرنر
7
20
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
18
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
10
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
12
27
پرتاب دستی
24
2
کرنر
1
13
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
5
15
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی تایلند و ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0
4

ژاپن

15:05
1396/01/08
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

ژاپن

4
0

تایلند

17:00
1394/10/26

ویدیوهای بازی تایلند و ژاپن

اخبار بازی