بازی عراق - عربستان

1395/06/16 15:30

عراق

1 2

عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
2
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
17
7
کرنر
6
16
ضربه آزاد
20
11
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
23
5
کرنر
4
9
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی عراق و عربستان

 • 20:00
  1392/08/24

  عربستان

  2
  1

  عراق

  جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه C
 • 20:00
  1392/07/23

  عراق

  0
  2

  عربستان

  جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه C

اخبار بازی