بازی امارات - تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

امارات

3 1

تایلند

19:30 1395/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
8
1
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
1
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
12
5
کرنر
10
8
خطا
13
2
آفساید
2
15
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
6
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
3
25
پرتاب دستی
24
5
کرنر
2
7
خطا
9
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی امارات و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

امارات

1
1

تایلند

16:30
1396/03/23

اخبار بازی