بازی عراق - تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

4 0

تایلند

16:00 1395/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
2
8
خطا
4
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
1
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
3
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
11
12
کرنر
6
19
خطا
7
3
آفساید
1
10
ضربه آزاد
22
22
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
9
9
شوت خارج از چارچوب
2
13
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
14
5
کرنر
4
11
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
13
12
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
6
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی عراق و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

2
1

تایلند

16:30
1396/06/09
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهF

تایلند

2
2

عراق

18:30
1395/01/05
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهF

عراق

2
2

تایلند

16:30
1394/06/17

اخبار بازی