لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی امارات - عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

امارات

2 1

عربستان

21:00 1396/06/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
3
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
7
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
10
4
کرنر
11
12
خطا
11
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
4
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
23
2
کرنر
9
5
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
1
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی امارات و عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

امارات

0
3

عربستان

21:15
1395/07/20
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهA

عربستان

1
1

امارات

19:30
1395/01/10
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهA

امارات

1
2

عربستان

20:30
1394/07/16

ویدیوهای بازی امارات و عربستان

اخبار بازی