لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی تایلند - عراق

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1 2

عراق

16:30 1396/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
8
6
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
1
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
6
6
کرنر
9
11
خطا
9
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
4
0
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
13
4
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی تایلند و عراق

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0
4

عراق

16:00
1395/07/20
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهF

تایلند

2
2

عراق

18:30
1395/01/05
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهF

عراق

2
2

تایلند

16:30
1394/06/17

ویدیوهای بازی تایلند و عراق