لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی استرالیا - تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2 1

تایلند

14:30 1396/06/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
13
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
13
17
موقعیت گل
3
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
5
16
کرنر
2
17
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
15
45
موقعیت گل
8
76
٪ مالکیت توپ
24
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
11
11
شوت دفع شده
1
21
شوت خارج از چارچوب
6
13
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
11
9
کرنر
1
4
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
2
28
موقعیت گل
5
81
٪ مالکیت توپ
19
0
نجات دروازه
9
6
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
3
11
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی استرالیا و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

تایلند

15:30
1395/08/25
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

1
0

تایلند

20:00
1390/08/24
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

1
2

استرالیا

15:00
1390/06/11

ویدیوهای بازی استرالیا و تایلند

اخبار بازی