لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

بازی سلتاویگو - وایادولید

بین المللی دوستانه باشگاهی

سلتاویگو

2 1

وایادولید

22:30 1395/05/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سلتاویگو و وایادولید

اسپانیا لاليگا

وایادولید

1
4

سلتاویگو

00:30
1393/02/09
اسپانیا لاليگا

سلتاویگو

0
3

وایادولید

00:30
1392/09/26
اسپانیا لاليگا

سلتاویگو

2
0

وایادولید

22:30
1392/03/05
اسپانیا لاليگا

وایادولید

1
3

سلتاویگو

14:30
1391/10/17