لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی تایلند - استرالیا

مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

0 1

استرالیا

20:00 1390/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تایلند و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1
2

استرالیا

14:30
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

تایلند

15:30
1395/08/25
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

1
2

استرالیا

15:00
1390/06/11