لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی استرالیا - عربستان

مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

4 2

عربستان

20:00 1390/12/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استرالیا و عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

2
3

استرالیا

14:30
1396/03/18
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

عربستان

21:15
1395/07/15
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

3
1

عربستان

20:30
1390/06/15