بازی پرسپولیس - پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 28)

پرسپولیس

4 0

پدیده

17:45 1396/01/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

1
0

پدیده

17:00
1397/01/18
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
0

پرسپولیس

17:30
1396/08/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

2
1

پدیده

14:00
1395/09/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

2
2

پدیده

14:45
1394/10/05

ویدیوهای بازی پرسپولیس و پدیده

اخبار بازی