بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0 2

صنعت نفت آبادان

17:45 1396/01/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سایپا و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

1
0

صنعت نفت آبادان

15:30
1395/09/18
لیگ برتر جام خليج فارس

سایپا

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1391/12/27
لیگ برتر جام خليج فارس

صنعت نفت آبادان

0
1

سایپا

15:15
1391/08/05
ليگ برتر ليگ برتر

صنعت نفت آبادان

2
2

سایپا

17:00
1391/02/22

ویدیوهای بازی سایپا و صنعت نفت آبادان

اخبار بازی