بازی فولاد - پیکان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 30)

فولاد

1 2

پیکان

18:00 1396/02/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و پیکان

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

2
1

فولاد

15:30
1396/11/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

0
1

پیکان

20:15
1396/06/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
2

پیکان

15:00
1395/10/03
لیگ برتر جام خليج فارس

پیکان

0
0

فولاد

16:30
1393/12/17

اخبار بازی