لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی وستهام - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

وستهام

2 3

لسترسیتی

18:30 1395/12/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
3
خطا
0
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
5
10
خطا
14
2
آفساید
0
14
ضربه آزاد
12
20
موقعیت گل
11
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
0
7
خطا
14
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وستهام و لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

وستهام

2
0

لسترسیتی

18:30
1397/02/15
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

1
1

وستهام

23:30
1396/09/03
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
1

لسترسیتی

18:30
1395/10/11
انگلیس لیگ برتر

وستهام

2
2

لسترسیتی

17:00
1395/01/29

ویدیوهای بازی وستهام و لسترسیتی