لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی تاتنهام - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

تاتنهام

2 1

ساوتهمپتون

17:45 1395/12/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
8
خطا
5
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
1
12
خطا
13
2
آفساید
7
19
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
0
4
خطا
8
1
آفساید
5
13
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی تاتنهام و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

1
1

ساوتهمپتون

19:30
1396/11/01
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
5

تاتنهام

16:00
1396/10/05
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

4
1

ساوتهمپتون

23:15
1395/10/08
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
1

تاتنهام

17:00
1395/02/19

ویدیوهای بازی تاتنهام و ساوتهمپتون