بازی ساندرلند - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

ساندرلند

0 0

برنلی

18:30 1395/12/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
5
14
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
17
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
6
7
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
2
8
خطا
1
0
آفساید
1
2
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ساندرلند و برنلی

جام حذفی انگلیس FA Cup

ساندرلند

0
2

برنلی

23:15
1395/10/28
جام حذفی انگلیس FA Cup

برنلی

0
0

ساندرلند

18:30
1395/10/18
انگلیس لیگ برتر

ساندرلند

1
4

برنلی

18:30
1395/10/11
انگلیس ليگ برتر

برنلی

0
2

ساندرلند

18:30
1393/11/11