بازی کریستال پالاس - واتفورد

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

کریستال پالاس

1 0

واتفورد

18:30 1395/12/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
8
خطا
15
1
آفساید
1
16
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
-1
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
1
4
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
3
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
-1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کریستال پالاس و واتفورد

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
0

واتفورد

18:30
1397/02/01
انگلیس لیگ برتر

واتفورد

1
2

کریستال پالاس

23:30
1396/09/21
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

1
1

واتفورد

16:00
1395/10/06
جام حذفی انگلیس جام حذفی

واتفورد

1
2

کریستال پالاس

19:30
1395/02/05