بازی اورتون - هال سیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

اورتون

4 0

هال سیتی

18:30 1395/12/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
0
خطا
5
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
8
9
خطا
7
4
آفساید
0
9
ضربه آزاد
12
16
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
6
9
خطا
2
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی اورتون و هال سیتی

انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
2

هال سیتی

23:30
1395/10/10
انگلیس ليگ برتر

اورتون

0
2

هال سیتی

18:30
1393/10/11
انگلیس ليگ برتر

هال سیتی

1
1

اورتون

23:15
1393/09/12
انگلیس ليگ برتر

اورتون

2
0

هال سیتی

18:30
1393/02/21