لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی جوانان ونزوئلا - جوانان انگلیس

جام جهانی جوانان فينال

جوانان ونزوئلا

0 1

جوانان انگلیس

14:30 1396/03/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
8
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
5
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
6
12
پرتاب دستی
15
3
کرنر
9
16
خطا
16
0
آفساید
1
17
ضربه آزاد
16
19
موقعیت گل
20
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
4
11
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
8
21
پرتاب دستی
24
3
کرنر
6
8
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
8
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
9