بازی پیکان - ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 3)

پیکان

0 0

ذوب آهن

20:30 1396/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و ذوب آهن

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

1
2

ذوب آهن

15:00
1396/10/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

ذوب آهن

2
1

پیکان

17:30
1396/01/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

0
3

ذوب آهن

15:30
1395/09/12
لیگ برتر جام خليج فارس

ذوب آهن

3
1

پیکان

15:30
1393/12/25

اخبار بازی