بازی استقلال خوزستان - سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 3)

استقلال خوزستان

1 2

سایپا

20:30 1396/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استقلال خوزستان و سایپا

لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

2
3

سایپا

16:30
1396/10/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

سایپا

0
0

استقلال خوزستان

18:00
1396/01/26
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

2
0

سایپا

15:00
1395/09/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال خوزستان

1
0

سایپا

15:00
1394/11/18

اخبار بازی