بازی پیکان - گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 9)

پیکان

1 0

گسترش فولاد

16:00 1396/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پیکان و گسترش فولاد

لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

3
0

گسترش فولاد

15:00
1396/12/04
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

1
1

پیکان

15:00
1395/10/23
لیگ برتر جام خلیج فارس

پیکان

0
0

گسترش فولاد

18:15
1395/05/05
لیگ برتر جام خليج فارس

گسترش فولاد

1
1

پیکان

14:30
1393/11/15

اخبار بازی