بازی صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 14)

صنعت نفت آبادان

1 1

تراکتورسازی

16:45 1396/09/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی

لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

1
1

تراکتورسازی

18:00
1397/02/02
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

2
2

تراکتورسازی

15:00
1395/10/28
لیگ برتر جام خلیج فارس

تراکتورسازی

0
0

صنعت نفت آبادان

20:45
1395/05/11
لیگ برتر جام خليج فارس

تراکتورسازی

1
0

صنعت نفت آبادان

15:30
1391/10/29

ویدیوهای بازی صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی

اخبار بازی