بازی رئال‌مادرید - آپوئل نیکوزیا

لیگ قهرمانان اروپا گروه H (هفته 1)

رئال‌مادرید

3 0

آپوئل نیکوزیا

23:15 1396/06/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
3
64
٪ مالکیت توپ
36
1
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
16
پرتاب دستی
4
9
کرنر
1
12
خطا
11
4
آفساید
3
13
ضربه آزاد
16
26
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
8
شوت دفع شده
1
12
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
25
پرتاب دستی
13
3
کرنر
0
7
خطا
7
4
آفساید
2
8
ضربه آزاد
11
14
موقعیت گل
1
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و آپوئل نیکوزیا

لیگ قهرمانان اروپا گروه H

رئال‌مادرید

6
0

آپوئل نیکوزیا

23:15
1396/08/30
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

آپوئل نیکوزیا

2
5

رئال‌مادرید

23:15
1391/01/16
لیگ قهرمانان اروپا يک چهارم نهايي

رئال‌مادرید

3
0

آپوئل نیکوزیا

23:15
1391/01/08

اخبار بازی