لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

بازی پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

جام حذفی ایران یک چهارم نهایی

پرسپولیس

1(4) (5)1

صنعت نفت آبادان

14:30 1396/09/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
2

پرسپولیس

16:15
1396/09/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پرسپولیس

0
1

صنعت نفت آبادان

16:30
1396/01/12
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
1

پرسپولیس

16:40
1395/08/07
لیگ برتر جام خليج فارس

صنعت نفت آبادان

2
2

پرسپولیس

17:30
1391/10/05

اخبار بازی