بازی صنعت نفت آبادان - پدیده

ليگ برتر ليگ برتر

صنعت نفت آبادان

2 0

پدیده

16:00 1390/12/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1395/11/29
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

3
3

پدیده

17:00
1395/06/31
لیگ آزادگان گروه الف

پدیده

1
0

صنعت نفت آبادان

15:15
1392/12/23
لیگ آزادگان گروه الف

صنعت نفت آبادان

1
2

پدیده

14:00
1392/09/14