بازی ژاپن - استرالیا

مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

ژاپن

1 1

استرالیا

15:00 1392/03/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ژاپن و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

1
1

استرالیا

12:30
1395/07/20
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

ژاپن

1
1

استرالیا

00:00
1391/03/23