کد خبر: 980394   زمان: 1391/05/03 13:17  تعداد بازدید: 117

رحیمی: شکایت خود را به فیفا داده ایم


مديرعامل باشگاه سپاهان گفت: شکايت خود را در مورد سزار به فيفا داده ايم و تا دو ماه ديگر فيفا جواب مي دهد.


     علیرضا رحیمی در گفتگویی درباره وضعیت سپاهان صحبت های زیر را مطرح کرد:

* از وضعیت سپاهان راضی هستید؟

بله، بازی اول را برده ایم و مشکلی نیست.

* خیلی ها معتقدند چون بازیکنان زیادی از سپاهان جدا شده اند سپاهان مثل همیشه مقتدر نیست؟

آن عده ای که این طور می گویند درست نمی گویند.

* شکایت از سزار به کجا رسید؟

شکایت خود را به فیفا داده ایم و تا دو ماه دیگر فیفا جواب می دهد.

فارس: تا دوماه نمی خواهید از بلکو استفاده کنید؟

اگر سزار را از لیست خارج کنیم به ضرر ما می شود و اگر هم او را از لیست خارج نکنیم باز به دلیل استفاده نکردن از بلکو به ضررمان می شود به همین دلیل تا ظرف همین هفته تکلیف را روشن می کنیم.

 

ديدگاه کاربران