کد خبر: 983210   زمان: 1391/05/21 00:22  تعداد بازدید: 181

المپيک 2012

دونده اتیوپیایی قهرمان دو 5000 متر زنان شد


در ادامه رقابت‌هاي دو وميداني المپيک دو هزار و دوازده لندن، دونده زن اتيوپيايي در دوي پنج هزار متر به مقام قهرماني دست يافت.


 مسرت دفار موفق شد مسیر پنج هزار متری را با پانزده دقیقه و چهار ثانیه و بیست و پنج صدم ثانیه بپیماید و به مقام قهرمانی دست یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، وی در المپیک دو هزارو چهار نیز به مقام اول دست یافته بود.
ویویان شریوت دونده کنیایی با پانزده دقیقه و چهار ثانیه و هفتاد و سه صدم ثانیه به مقام دوم دست یافت. تورینش دیبابا هموطن وی نیز با پانزده دقیقه و پنج ثانیه و پانزده صدم ثانیه سوم شد.

ديدگاه کاربران