دوشنبه 20 شهریور 1396
اشک‌های مهاجمی که فولاد را حذف کرد(عکس)
سجاد فیض الهی عامل حذف فولاد، پس از حذف این تیم گریست.