گوران لوبوویچ

چهارشنبه 1 خرداد 1392
نفت تهران دیگر بازیکن خارجی جذب نمی‌کند
نفت تهران دیگر بازیکن خارجی جذب نمی‌کند
سرپرست تیم فوتبال نفت تهران گفت: همکاری‌مان با سه بازیکن خارجی را قطع می‌کنیم و دیگر بازیکن خارجی جذب نخواهیم کرد.
پنجشنبه 29 تير 1391
یک کروات به نفت تهران پیوست
یک کروات به نفت تهران پیوست
تیم فوتبال نفت تهران قرارداد یک بازیکن کروات را در هیئت فوتبال استان تهران ثبت کرد.