جام جهانی جوانان 2017

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
جوانان کره جنوبی
1
1396/03/09 15:30
جوانان پرتغال
3
مشاهده جزئیات
جوانان اروگوئه
1
1396/03/10 12:30
جوانان عربستان
0
مشاهده جزئیات
جوانان ونزوئلا
1
1396/03/09 12:30
جوانان ژاپن
0
مشاهده جزئیات
جوانان آمریکا
6
1396/03/11 15:30
جوانان نیوزیلند
0
مشاهده جزئیات
جوانان فرانسه
1
1396/03/11 15:30
جوانان ایتالیا
2
مشاهده جزئیات
جوانان زامبیا
4
1396/03/10 15:30
جوانان آلمان
3
مشاهده جزئیات
جوانان مکزیک
1
1396/03/11 12:00
جوانان سنگال
0
مشاهده جزئیات
جوانان انگلیس
2
1396/03/10 15:30
جوانان کاستاریکا
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
جوانان پرتغال
2
4
1396/03/14 13:30
جوانان اروگوئه
2
5
مشاهده جزئیات
جوانان ونزوئلا
2
1396/03/14 10:30
جوانان آمریکا
1
مشاهده جزئیات
جوانان ایتالیا
3
1396/03/15 12:30
جوانان زامبیا
2
مشاهده جزئیات
جوانان مکزیک
0
1396/03/15 15:30
جوانان انگلیس
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
جوانان اروگوئه
1
3
1396/03/18 12:30
جوانان ونزوئلا
1
4
مشاهده جزئیات
جوانان ایتالیا
1
1396/03/18 15:30
جوانان انگلیس
3
فینال
مشاهده جزئیات
جوانان ونزوئلا
0
1396/03/21 14:30
جوانان انگلیس
1