لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

جام جهانی 2014

یک هشتم نهایی
برزیل
1
3
1393/04/07 20:30
شیلی
1
2
کلمبیا
2
1393/04/08 00:30
اروگوئه
0
فرانسه
2
1393/04/09 20:30
نیجریه
0
آلمان
2
1393/04/10 00:30
الجزایر
1
هلند
2
1393/04/08 20:30
مکزیک
1
کاستاریکا
1
5
1393/04/09 00:30
یونان
1
3
آرژانتین
1
1393/04/10 20:30
سوئیس
0
بلژیک
2
1393/04/11 00:30
آمریکا
1
یک چهارم نهایی
برزیل
2
1393/04/14 00:30
کلمبیا
1
فرانسه
0
1393/04/13 20:30
آلمان
1
هلند
0
4
1393/04/15 00:30
کاستاریکا
0
3
آرژانتین
1
1393/04/14 20:30
بلژیک
0
نیمه نهایی
برزیل
1
1393/04/18 00:30
آلمان
7
هلند
0
2
1393/04/19 00:30
آرژانتین
0
4
فینال
آلمان
1
1393/04/22 23:30
آرژانتین
0