لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

جام حذفی ایران 86-87

یک شانزدهم نهایی
پرسپولیس
4
1386/09/26 14:00
پتروشیمی تبریز
1
پتروشیمی تبریز
پرسپولیس
پاس
4
1386/09/21 14:00
فولاد یزد
1
فولاد یزد
پاس
استقلال اهواز
3
1386/09/01 14:00
سمند تهران
0
سمند تهران
استقلال اهواز
فولاد
2
1386/09/02 14:00
سایپا
1
سایپا
فولاد
پیام مشهد
1
6
1386/09/02 14:00
راه‌آهن
1
7
راه‌آهن
پیام مشهد
شیرین‌فراز‌
1
1386/09/02 14:00
استیل آذین
2
استیل آذین
شیرین‌فراز‌
استقلال
5
1386/09/02 14:00
تربیت بدنی یزد
3
تربیت بدنی یزد
استقلال
کاوه زنجان
1
1386/09/01 14:00
ذوب آهن
4
ذوب آهن
کاوه زنجان
برق شیراز
3
1386/09/02 14:00
نساجی مازندران
0
نساجی مازندران
برق شیراز
پیکان
2
1386/09/01 14:00
شهرداری انزلی
1
شهرداری انزلی
پیکان
شاهین بوشهر
2
1386/09/02 14:00
ملوان
0
ملوان
شاهین بوشهر
صبای قم
4
1386/09/01 14:00
تراکتورسازی
0
تراکتورسازی
صبای قم
فجر سپاسی
0
5
1386/09/01 14:00
مقاومت شیراز
0
3
مقاومت شیراز
فجر سپاسی
سپاهان
1
1386/11/29 14:00
مهرکام پارس تهران
0
مهرکام پارس تهران
سپاهان
صنایع اراک
1
1386/09/30 14:00
ابومسلم
0
ابومسلم
صنایع اراک
داماش گیلان
3
1386/09/01 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
0
مس سرچشمه رفسنجان
داماش گیلان
یک هشتم نهایی
پاس
3
1386/10/03 14:00
پرسپولیس
0
پرسپولیس
پاس
فولاد
4
8
1386/09/26 14:00
استقلال اهواز
4
7
استقلال اهواز
فولاد
راه‌آهن
2
5
1386/09/30 14:00
استیل آذین
2
2
استیل آذین
راه‌آهن
ذوب آهن
1
1
1386/09/30 14:00
استقلال
1
3
استقلال
ذوب آهن
برق شیراز
1
1386/09/30 14:00
پیکان
0
پیکان
برق شیراز
شاهین بوشهر
2
6
1386/09/30 14:00
صبای قم
2
5
صبای قم
شاهین بوشهر
فجر سپاسی
1
1386/12/07 14:00
سپاهان
2
سپاهان
فجر سپاسی
صنایع اراک
0
1387/01/07 14:00
داماش گیلان
1
داماش گیلان
صنایع اراک
یک چهارم نهایی
پاس
0
4
1386/12/07 14:00
فولاد
0
5
فولاد
پاس
استقلال
2
5
1387/02/03 14:00
راه‌آهن
2
3
راه‌آهن
استقلال
برق شیراز
2
1386/12/20 14:00
شاهین بوشهر
0
شاهین بوشهر
برق شیراز
داماش گیلان
4
1387/03/07 14:00
سپاهان
2
سپاهان
داماش گیلان
نیمه نهایی
فولاد
1
2
1387/03/12 14:00
استقلال
1
4
استقلال
فولاد
داماش گیلان
2
1387/03/09 14:00
برق شیراز
1
برق شیراز
داماش گیلان
فینال
داماش گیلان
1
1387/03/20 14:00
استقلال
0
استقلال
3
1387/03/27 14:00
داماش گیلان
0