لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

جام حذفی ایران 88-89

یک شانزدهم نهایی
ذوب آهن
2
1388/12/08 14:00
صنعت نفت آبادان
0
صنعت نفت آبادان
ذوب آهن
شاهین بوشهر
3
1388/11/19 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
1
مس سرچشمه رفسنجان
شاهین بوشهر
استیل آذین
2
1388/11/19 14:00
سپاهان نوین اصفهان
0
سپاهان نوین اصفهان
استیل آذین
استقلال
13
1388/11/19 14:00
ذرت کاران پارس آباد
0
ذرت کاران پارس آباد
استقلال
مس رفسنجان
2
1388/11/20 14:00
پاس
0
پاس
مس رفسنجان
ابومسلم
3
1388/11/19 14:00
اتکا گرگان
0
اتکا گرگان
ابومسلم
داماش گیلان
1
1388/12/06 14:00
مقاومت شیراز
0
مقاومت شیراز
داماش گیلان
گسترش فولاد
3
1388/11/20 14:00
تراکتورسازی
2
تراکتورسازی
گسترش فولاد
سپاهان
3
1388/12/01 14:00
صنعتی کاوه
0
صنعتی کاوه
سپاهان
فولاد نوين
0
1388/11/19 14:00
صبای قم
1
صبای قم
فولاد نوين
ملوان
2
1388/11/19 14:00
سپیدرود رشت
1
سپیدرود رشت
ملوان
نساجی مازندران
0
1388/11/19 14:00
مس کرمان
1
مس کرمان
نساجی مازندران
پیکان
1
2
1388/11/19 14:00
پتروشیمی تبریز
1
4
پتروشیمی تبریز
پیکان
برق شیراز
2
1388/11/20 14:00
استقلال اهواز
0
استقلال اهواز
برق شیراز
آلومینیوم هرمزگان
0
5
1388/11/20 14:00
فولاد اهواز
0
4
فولاد اهواز
آلومینیوم هرمزگان
ایران جوان بوشهر
1
1388/11/20 14:00
پرسپولیس
2
پرسپولیس
ایران جوان بوشهر
یک هشتم نهایی
شاهین بوشهر
1
1388/12/28 14:00
ذوب آهن
3
ذوب آهن
شاهین بوشهر
استیل آذین
5
1388/12/09 14:00
استقلال
4
استقلال
استیل آذین
ابومسلم
2
7
1388/12/07 14:00
مس رفسنجان
2
8
مس رفسنجان
ابومسلم
گسترش فولاد
1
1388/12/28 14:00
داماش گیلان
0
داماش گیلان
گسترش فولاد
صبای قم
1
1388/12/27 14:00
سپاهان
0
سپاهان
صبای قم
مس کرمان
4
1388/12/08 14:00
ملوان
0
ملوان
مس کرمان
پتروشیمی تبریز
2
1388/12/07 14:00
برق شیراز
0
برق شیراز
پتروشیمی تبریز
پرسپولیس
1388/12/07 14:00
آلومینیوم هرمزگان
آلومینیوم هرمزگان
پرسپولیس
یک چهارم نهایی
ذوب آهن
0
4
1389/01/19 14:00
استیل آذین
0
3
استیل آذین
ذوب آهن
مس رفسنجان
2
1389/01/20 14:00
گسترش فولاد
4
گسترش فولاد
مس رفسنجان
صبای قم
1
1389/01/19 14:00
مس کرمان
0
مس کرمان
صبای قم
پتروشیمی تبریز
1
1388/12/27 14:00
پرسپولیس
2
پرسپولیس
پتروشیمی تبریز
نیمه نهایی
گسترش فولاد
2
1389/02/03 14:00
ذوب آهن
0
ذوب آهن
گسترش فولاد
پرسپولیس
0
4
1389/02/03 14:00
صبای قم
0
3
صبای قم
پرسپولیس
فینال
گسترش فولاد
0
1389/02/22 14:00
پرسپولیس
1
پرسپولیس
3
1389/03/03 14:00
گسترش فولاد
1