لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

لیگ اروپا 2017-2016

یک شانزدهم نهایی
لژیا
0
1395/11/28 23:35
آژاکس
0
آژاکس
1
1395/12/05 21:30
لژیا
0
لودوگورتس
1
1395/11/28 21:30
کپنهاگن
2
کپنهاگن
0
1395/12/05 23:35
لودوگورتس
0
پائوک
0
1395/11/28 23:35
شالکه
3
شالکه
1
1395/12/04 20:30
پائوک
1
مونشن گلادباخ
0
1395/11/28 21:30
فیورنتینا
1
فیورنتینا
2
1395/12/05 23:35
مونشن گلادباخ
4
آلکمار
1
1395/11/28 21:30
لیون
4
لیون
7
1395/12/05 23:35
آلکمار
1
ویارئال
0
1395/11/28 23:35
آاس رم
4
آاس رم
0
1395/12/05 21:30
ویارئال
1
المپیاکوس
0
1395/11/28 21:30
عثمانلی اسپور
0
عثمانلی اسپور
0
1395/12/05 19:30
المپیاکوس
3
هاپوئل
1
1395/11/28 23:35
بشیکتاش
3
بشیکتاش
2
1395/12/05 21:30
هاپوئل
1
سلتاویگو
0
1395/11/28 21:30
شاختار
1
شاختار
0
1395/12/05 23:35
سلتاویگو
2
کراسنودار
1
1395/11/28 19:30
فنرباغچه
0
فنرباغچه
1
1395/12/04 20:30
کراسنودار
1
خنت
1
1395/11/28 21:30
تاتنهام
0
تاتنهام
2
1395/12/05 23:35
خنت
2
آسترا
2
1395/11/28 21:30
خنک
2
خنک
1
1395/12/05 23:35
آسترا
0
بیلبائو
3
1395/11/28 23:35
آپوئل نیکوزیا
2
آپوئل نیکوزیا
2
1395/12/05 21:30
بیلبائو
0
اندرلخت
2
1395/11/28 23:35
زنیت
0
زنیت
3
1395/12/05 21:30
اندرلخت
1
روستوف
4
1395/11/28 21:30
اسپارتا پراگ
0
اسپارتا پراگ
1
1395/12/05 23:35
روستوف
1
منچستریونایتد
3
1395/11/28 23:35
سنت اتین
0
سنت اتین
0
1395/12/04 20:30
منچستریونایتد
1
یک هشتم نهایی
کپنهاگن
2
1395/12/19 21:30
آژاکس
1
آژاکس
2
1395/12/26 23:35
کپنهاگن
0
شالکه
1
1395/12/19 23:35
مونشن گلادباخ
1
مونشن گلادباخ
2
1395/12/26 23:35
شالکه
2
لیون
4
1395/12/19 23:35
آاس رم
2
آاس رم
2
1395/12/26 23:35
لیون
1
المپیاکوس
1
1395/12/19 23:35
بشیکتاش
1
بشیکتاش
4
1395/12/26 21:30
المپیاکوس
1
سلتاویگو
2
1395/12/19 23:35
کراسنودار
1
کراسنودار
0
1395/12/26 21:30
سلتاویگو
2
خنت
2
1395/12/19 23:35
خنک
5
خنک
1
1395/12/26 21:30
خنت
1
آپوئل نیکوزیا
0
1395/12/19 21:30
اندرلخت
1
اندرلخت
1
1395/12/26 23:35
آپوئل نیکوزیا
0
روستوف
1
1395/12/19 21:30
منچستریونایتد
1
منچستریونایتد
1
1395/12/26 23:35
روستوف
0
یک چهارم نهایی
آژاکس
2
1396/01/24 23:35
شالکه
0
شالکه
3
1396/01/31 23:35
آژاکس
2
لیون
2
1396/01/24 23:35
بشیکتاش
1
بشیکتاش
2
6
1396/01/31 23:35
لیون
1
7
سلتاویگو
3
1396/01/24 23:35
خنک
2
خنک
1
1396/01/31 23:35
سلتاویگو
1
اندرلخت
1
1396/01/24 23:35
منچستریونایتد
1
منچستریونایتد
2
1396/01/31 23:35
اندرلخت
1
نیمه نهایی
آژاکس
4
1396/02/13 21:15
لیون
1
لیون
3
1396/02/21 23:35
آژاکس
1
سلتاویگو
0
1396/02/14 23:35
منچستریونایتد
1
منچستریونایتد
1
1396/02/21 23:35
سلتاویگو
1
فینال
آژاکس
0
1396/03/03 23:15
منچستریونایتد
2
منچستریونایتد
آژاکس