آخرین اخبار

یک هشتم نهایی

یک هشتم نهایی

تایلند
تایلند
1
چین
چین
2
ایران
ایران
2
عمان
عمان
0
اردن
اردن
1 (2)
ویتنام
ویتنام
1 (4)
ژاپن
ژاپن
1
عربستان
عربستان
0

یک چهارم نهایی

چین
چین
ایران
ایران
ویتنام
ویتنام
ژاپن
ژاپن

نیمه نهایی

نهایی

نیمه نهایی

یک چهارم نهایی

کره‌جنوبی
کره‌جنوبی
قطر
قطر
امارات
امارات
استرالیا
استرالیا

یک هشتم نهایی

کره‌جنوبی
کره‌جنوبی
2
بحرین
بحرین
1
قطر
قطر
1
عراق
عراق
0
امارات
امارات
3
قرقیزستان
قرقیزستان
2
استرالیا
استرالیا
0 (4)
ازبکستان
ازبکستان
0 (2)
گروه A جدول
امارات امارات 5
تایلند تایلند 4
بحرین بحرین 4
هند هند 3
گروه B جدول
اردن اردن 7
استرالیا استرالیا 6
فلسطین فلسطین 2
سوریه سوریه 1
گروه C جدول
کره‌جنوبی کره‌جنوبی 9
چین چین 6
قرقیزستان قرقیزستان 3
فیلیپین فیلیپین 0
گروه D جدول
ایران ایران 7
عراق عراق 7
ویتنام ویتنام 3
یمن یمن 0
گروه E جدول
قطر قطر 9
عربستان عربستان 6
لبنان لبنان 3
کره شمالی کره شمالی 0
گروه F جدول
ژاپن ژاپن 9
ازبکستان ازبکستان 6
عمان عمان 3
ترکمنستان ترکمنستان 0
المعز علی عبدالله
7
ائلدار شاه مرادوف
4
سردار آزمون
3
3گل
 • ویتالیج لوکس قرقیزستان
 • علی احمد مبخوت امارات
2گل
 • محمد سعد ال رمیحی بحرین
 • محسن القصانی عمان
 • یویا اوساکو ژاپن
 • سونیل چتری هند
 • احمد خلیل امارات
 • اشکان دژاگه ایران
 • مهدی طارمی ایران
 • آور مبیل استرالیا
 • کیم مین جائه کره‌جنوبی