آخرین اخبار

یک هشتم نهایی

یک هشتم نهایی

تایلند
تایلند
1
چین
چین
2
ایران
ایران
2
عمان
عمان
0
اردن
اردن
1 (2)
ویتنام
ویتنام
1 (4)
ژاپن
ژاپن
1
عربستان
عربستان
0

یک چهارم نهایی

چین
چین
0
ایران
ایران
3
ویتنام
ویتنام
0
ژاپن
ژاپن
1

نیمه نهایی

ایران
ایران
0
ژاپن
ژاپن
3

نهایی

ژاپن
ژاپن
1
قطر
قطر
3

نیمه نهایی

قطر
قطر
4
امارات
امارات
0

یک چهارم نهایی

کره‌جنوبی
کره‌جنوبی
0
قطر
قطر
1
امارات
امارات
1
استرالیا
استرالیا
0

یک هشتم نهایی

کره‌جنوبی
کره‌جنوبی
2
بحرین
بحرین
1
قطر
قطر
1
عراق
عراق
0
امارات
امارات
3
قرقیزستان
قرقیزستان
2
استرالیا
استرالیا
0 (4)
ازبکستان
ازبکستان
0 (2)
گروه A جدول
امارات امارات 5
تایلند تایلند 4
بحرین بحرین 4
هند هند 3
گروه B جدول
اردن اردن 7
استرالیا استرالیا 6
فلسطین فلسطین 2
سوریه سوریه 1
گروه C جدول
کره‌جنوبی کره‌جنوبی 9
چین چین 6
قرقیزستان قرقیزستان 3
فیلیپین فیلیپین 0
گروه D جدول
ایران ایران 7
عراق عراق 7
ویتنام ویتنام 3
یمن یمن 0
گروه E جدول
قطر قطر 9
عربستان عربستان 6
لبنان لبنان 3
کره شمالی کره شمالی 0
گروه F جدول
ژاپن ژاپن 9
ازبکستان ازبکستان 6
عمان عمان 3
ترکمنستان ترکمنستان 0
المعز علی عبدالله
9
سردار آزمون
4
یویا اوساکو
4
4گل
 • ائلدار شاه مرادوف ازبکستان
 • علی احمد مبخوت امارات
3گل
 • مهدی طارمی ایران
 • ویتالیج لوکس قرقیزستان
2گل
 • عبدالعزیز حاتم قطر
 • یو دابائو چین
 • اشکان دژاگه ایران
 • ریتسو دوان ژاپن
 • کیم مین جائه کره‌جنوبی
 • گنکی هاراگوچی ژاپن
 • اوی جو هوانگ کره‌جنوبی
 • لی وو چین