لیگ برتر بسکتبال
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
پتروشیمی ب.ا
پتروشیمی ب.ا
22 20 4 1926-1596 330 44
2
شیمیدر
شیمیدر
22 18 6 1746-1618 128 42
3
نفت آبادان
نفت آبادان
22 17 7 1811-1777 34 41
4
شهرداری اراک
شهرداری اراک
22 15 9 1915-1804 111 39
5
دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد
22 13 11 1810-1682 128 37
6
شهرداری گرگان
شهرداری گرگان
23 11 13 1813-1830 -17 35
7
ثامن مشهد
ثامن مشهد
22 8 16 1770-1868 -98 32
8
شهرداری تبریز
شهرداری تبریز
22 3 21 1523-1787 -264 27
9
نیروی زمینی
نیروی زمینی
23 3 21 1432-1784 -352 27