بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
ذوب آهن
14 12 2 1056-920 136 26
2
شهرداری گرگان
14 12 2 1139-959 180 26
3
مس کرمان
14 9 5 1123-1021 102 23
4
نظم آوران سیرجان
14 9 5 1121-1052 69 23
5
کاله
14 7 7 1054-1019 35 21
6
پالایش نفت آبادان
14 4 10 1003-1068 -65 18
7
خانه بسکتبال خوزستان
14 3 10 824-967 -143 16
8
نیروی زمینی
14 0 14 877-1180 -303 14
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
مهرام
14 12 2 1015-859 156 26
2
شیمیدر
14 12 2 1110-805 305 26
3
صنعت مس رفسنجان
14 8 5 981-988 -7 21
4
آویژه صنعت مشهد
14 7 6 955-967 -12 20
5
سپاهان
14 6 8 1000-1032 -32 20
6
رعد پدافند تهران
14 4 10 896-1025 -129 18
7
اکسون
14 3 11 842-980 -138 17
8
صنایع هرمزگان
14 3 11 846-988 -142 17
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
شهرداری گرگان
6 5 1 518-435 83 11
2
کاله
6 3 3 496-513 -17 9
3
اکسون
6 2 4 417-467 -50 8
4
صنعت مس رفسنجان
6 2 4 441-457 -16 8
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
مهرام
7 6 1 584-480 104 13
2
آویژه صنعت مشهد
7 6 1 572-501 71 13
3
مس کرمان
7 2 5 500-553 -53 9
4
خانه بسکتبال خوزستان
7 0 7 470-592 -122 7
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
شیمیدر
6 6 0 473-374 99 12
2
نظم آوران سیرجان
6 4 2 458-370 88 10
3
نیروی زمینی
6 1 5 386-477 -91 7
4
رعد پدافند تهران
6 1 5 380-476 -96 7
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
ذوب آهن
6 6 0 537-456 81 12
2
پالایش نفت آبادان
6 2 4 475-508 -33 8
3
سپاهان
6 2 4 435-474 -39 8
4
صنایع هرمزگان
6 2 4 479-488 -9 8